Clear Thoughts: coaching en onderzoeken in het onderwijs

Veel organisaties in het onderwijs geven aan lerend te willen zijn.
Een lerende organisatie start bij de ontwikkeling van het personeel.

Clear Thoughts biedt u onderzoeken en coaching aan.
De onderzoeken gaan over gedrag: toont het teamlid het gedrag dat past bij haar functie of rol. Zijn de competenties die nodig zijn, makkelijk of juist lastig ontwikkelbaar voor die persoon.
Uitgangspunt zijn de competenties uit de wet BIO.

Als uit een onderzoek blijkt dat een competentie verder ontwikkelt dient te worden, wil Clear Thoughts u graag middels coaching begeleiden.
Coaching kan tevens (o.a.) ingezet worden ter voorkoming van ziekteverzuim, bij reïntegratie van een teamlid of ter begeleiding van een startende directeur.

Wij bieden allerlei soorten ondersteuning en begeleiding voor in en buiten de klas.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Telefoon: 06-17194979
Algemene voorwaarden